Faragha

TARATIBU ZA UBASHIRI WA MICHEZO

•Taratibu hizi za Ubashiri zinahusiana na Masharti na ni sehemu muhimu ya Vigezo na Masharti ya Sokabet. Kuzingatia Taratibu hizi ni muhimu kama mtumiaji wa Sokabet. Taratibu zozote maalum zilizotajwa hapa ila hazikuainishwa zitapata tafsiri zake kutoka katika Masharti na Vigezo na Masharti ya Sokabet.

•Kiwango cha juu cha ubashiri hutofautiana kati ya michezo, ligi na aina za bashiri, na kitategemea kikomo kibinafsi ulichojiwekea ama kilichowekwa na Sokabet. Maelezo ya vikomo hivi yametolewa katika Masharti. Hatutatoa dhamana yoyote kwamba bashiri yoyote iliyowekwa ndani au katika kiwango cha juu itakubaliwa kwani kunaweza kuwa na kizuizi cha ziada kinachowekwa kwa akaunti yako kulingana na uamuzi wa Sokabet kuendana na Masharti na Vigezo na Masharti.

•Kiasi cha juu cha Ushindi kwa mteja yoyote kwa siku yoyote kwa bashiri zilizofanyika Sokabet ni Shilingi za Kitanzania X

•Kwa michezo ya Casino na Jackpot kiwango hiki kitabadilika kuendana na Taratibu zitakazokuwepo. Viwango hivi vitalipwa kwa ukamilifu.

Viwango vya Kuweka Pesa:

Juu. Sh: 2,000,000 Tzs Chini. Sh: 1000 Tzs

Viwango ya Ubashiri:

Juu. Sh: Chini. Sh: 500 Tzs

Viwango vya Juu vya Ushindi/Malipo (Ukiondoa Bonasi):

Kwa Tiketi moja. Sh: 25,000,000 Tzs Kwa Siku. Sh: 25,000,000 Tzs

1.4. Sokabet itakubali bashiri zilizofanyika kwa njia ya mtandao Pekee. Bashiri zitakazokua katika mifumo mingine yoyoye kama kwa njia ya ujumbe wa barua pepe, kwa njia ya simu na ujumbe hazitakubalika na Sokabet.

1.5. Sokabet ina haki ya kuzuia/kufuta ubashiri au sehemu ya ubashiri kabla ya mchezo kuanza na ubashiri huo utakua batili kama itakua na sababu za msingi katika hilo endapo:

mchezo utakua na vitendo vya udanganyifu ama matokeo ya mechi/mchezo yatabadilishwa na pande zitakazonufaika:

au kama kutakua na hitilafu za kiufundi zitakazoathiri mfumo ubashiri/ odds au sehemu zozote za mfumo zinazohusika kwa namna yoyote;

au kama itaonekana kua na mabadiliko ya mara kwa mara katika masoko.

Vigezo yoyote vile vitakavyosababishia Kampuni hasara vimeelezwa zaidi katika Kifungu namba 2. Udanganyifu na Utapeli.

1.6. Wateja hawawezi kufuta ama kufanya mabadiliko ya ubashiri baada ya ubashiri kukamilika na kutumwa.

1.7. Bashiri zitaendelea kukubalika hadi muda uliotangazwa kwa mchezo husika kuanza. Kama ubashiri umepokelewa kimakosa baada ya muda wa mchezo kuanza na sio ticketi ya ubashiri wa mechi zinazoendelea, mechi/ubashiri huu hautafanikiwa kukamilika/kutumwa.

1.8. Bashiri zote zitakamilishwa kwa odds za mfumo wa desimali.

1.9. Matokeo rasmi pekee ndio yatatumika katika kutoa majibu ya tiketi, kasoro pale sheria maalum zitakapo amua tofauti.

1.10. Endapo tutakua na sababu za kuamini kuwa ubashiri ulifanyika baada ya matokeo ya bashiri husika kujulikana au baada ya mshindani aliyechaguliwa au timu kuwa upande wa manufaa zaidi kama vile kupata goli, kupata kadi, Sokabet itakua na haki ya kubatilisha bashiri zote bila kuzingatia ushindi ama kupoteza kwa ubashiri huo.

1.11. Sokabet ina haki ya kufuta bashiri zozote za wateja katika michezo ama mechi ambayo wateja hao ni aidha washiriki, waamuzi, kocha ama kuhusika kwa namna yoyote ile katika mchezo huo.

1.12. Sokabet ina haki ya kuzuia malipo yoyote na kubatilisha bashiri endapo (Sokabet) itakua na kithibitisho kuwa moja kati ya yafuatayo yametokea:

uhalali wa mchezo huo utakua ni wa kusua sua.

matokeo ya mchezo/mechi yatakua yamebadilishwa au kumefanyika udanganyifu.

Uthibitisho huu utatokana na idadi ama wingi wa bashiri na aina za ubashiri katika Sokabet kupitia njia zake zote za ubashiri, ama kwa uthibitisho wowote ule utakaopatikana kutokana na uchunguzi utakaofanyika.

1.13. Endapo Mchezo au Mechi itafutwa, bashiri zote zinazohusiana na mchezo huo zitabatilishwa na pesa ya ubashiri itarudishwa katika akaunti ya mteja.

1.14. Kama mechi itakatizwa kutokana na majeruhi, hali mbaya ya hewa, vurugu za watazamaji ama kwa sababu yoyote ile bashiri zote ambazo zitakua zimekamilika hadi muda huo wa kukatiza mechi zitabaki kuwa halali.

1.15. Sokabet haitawajibika kwa makosa ya kiuandishi ama makosa yoyote ya kubinadamu hata yale yaliyo dhahiri ambayo yatapelekea makosa katika odds. Kwenye hali kama hii bashiri zote zitabatilishwa.

1.16. Sokabet inakuwezesha kufanya ubashiri kwa michezo mbalimbali duniani, Ila kila mteja afahamu huwa tunafanya juhudi zote kuhakikisha taarifa zote za michezo inayoendelea kuchezwa ni sahihi na zinakwenda na wakati, itatokea kua taarifa hizi zitakosa usahihi kutokana na ucheleweshwaji wa taarifa ama kwa sababu nyingine. Utazamapo odds za michezo inayoendelea, muda wa kuanza mchezo, tafadhali fahamu kuwa taarifa hizo ni kama muongozo tu na hatutawajibika kwa makosa yoyote yatakayojitokeza kutokana na hilo. Ni jukumu la mteja kuhakiki usahihi wa taarifa hizo wakati zimetolewa.

1.17. Sokabet ina haki ya kubatilisha bashiri zote zilizofanyika na mtu ama kikundi cha watu katika mazingira ya udanganyifu kwa lengo la kututapeli kuendana na Vigezo na Vigezo na Masharti.

2. Udanganyifu na Utapeli:

2.1.Sokabet ina haki ya kubatilisha bashiri zote zilizofanyika wakati akaunti ya mteja ikiwa haina pesa za kutosha ubashiri huo. Kama akaunti haitakua na pesa ya kutosha kutokana na malipo yaliyositishwa na upande/mtandao unaoshughulikia malipo hayo, Sokabet itakua na haki ya kufuta bashiri zitakazokua zimekubalika kabla ya hapo.

2.2. Bashiri tofauti tofauti zitajumuishwa kuwa kitu kimoja endapo kutakua na mfanano katika chaguzi za bashiri hizo kutoka kwa mteja mmoja. Itokeapo hali kama hii, bashiri zote zitabatilishwa kasoro ule ubashiri wa kwanza. Bashiri nyingi zinazobeba uchaguzi mmoja unaofanana zitahesabika kama ni mmoja na zote zitabatilishwa kasoro ule ubashiri wa kwanza.

2.3. Inapothibitika kuwa idadi fulani ya bashiri ambazo zote zina chaguzi zinazofanana ama sehemu za bashiri hizo zimefanyika na mtu, watu au kikundi kimoja cha watu, Sokabet ina haki ya kubatilisha bashiri hizo na kusitisha akaunti zilizohusika kuendana na Sheria na Vigezo na Masharti. Utaratibu huu utahusisha bashiri zote, ambazo zimefanyiwa malipo na hata ambazo hazijalipwa.

2.4. Endapo bashiri zitafanyika katika ngazi ya juu ya utaalam, ama utajumuisha idadi fulani ya wateja kutengeneza kikundi ama ubashiri ulioandaliwa kwa mazingira ya jumuia kutengeneza chaguzi zinazofanana, Sokabet ina haki ya kuzuia malipo ya bashiri zozote zilizoshinda kwa mazingira haya kuendana na Sheria na Vigezo na Masharti. Sokabet ipo kwaajili ya matumizi na kiburudani ya mtu mmoja mmoja pekee.

2.5. Sokabet itaruhusu umiliki wa akaunti moja kwa mtu mmoja. Akaunti zozote zitakazoonekana kusajiliwa kwa namba ya simu, anuani, taarifa za malipo na taarifa nyingine zinazofanana na zikionekana kuhusishwa na akaunti nyingine iliyo katika matumizi, zitahesabika kama ni akaunti zilizofunguka kwa kujirudia na zitafungwa mara moja. Katika hali kama hii, bashiri zote katika akaunti hizi zitabatilishwa kwa idhini ya Sokabet. Vile vile Sokabet itakua na haki ya kushikilia sehemu ama kiasi chote cha ushindi uliotokana na bashiri hizo ili kufidia hasara iliyoipata kutokana na kuwepo kwa akaunti hizo kuendana na Vigezo na Masharti.

Mpira wa Miguu

Tafsiri

Katika kanuni za michezo, maneno yafuatayo yanatafsiriwa kama ifuatavyo:

Kipindi cha mechi-ni kipindi kimoja cha mchezo chenye muda wa dakika 45 za mechi pamoja na dakika za nyongeza zitolewazo na muamuzi wa mchezo ama viongozi wengine.

Muda kamili - muda wa mechi unaoundwa na vipindi viwili vya dakika 45 za mchezo kufanya dakika 90 za mechi nzima, pamoja na dakika za ziada zinazoongezwa na muamuzi kuendana na mahitaji.

Muda wa ziada- hutolewa baada ya muda kamili wa mechi. Unaotolewa na muamuzi au na viongozi wengine, ambao pia hujumuisha kupigwa kwa Penati.

Mechi zilizoahirishwa/ Kupagiwa ratiba mpya

Bashiri zilizo na mechi zilizoahirishwa na hazikupangwa kuchezwa ndani ya saa 24 baada ya muda wa awali uliopagwa kwa mechi hiyo kuanza zitabatilishwa na pesa ya ubashiri itarudishwa katika akaunti ya mteja. Kama mchezo utaahirishwa na utapagiwa ratiba kuchezwa ndani ya saa 24 kutoka muda wa awali wa mchezo huo kuanza, bashiri zote zitakua halali. Kama mchezo utachezwa katika uwanja tofauti na uliopangwa awali, bashiri zote zitabatilishwa.

Mechi zilizofutwa/ Mechi zilizokatizwa

Kama mechi imefutwa ama kukatizwa kabla ya muda kamili wa mechi kukamilika, bashiri zote katika mechi hiyo zitabatilishwa kasoro pale ambapo hadi muda huo kilichobashiriwa kimetokea, ama kama kuna sheria za ubashiri zitakazotumika katika mazingira hayo hivyo bashiri hiyo haitafutwa. Bashiri zote zilizowekwa katika muda wa ziada wa mchezo zitabatilishwa kama mechi itafutwa kabla muda wa mechi kukamilika kasoro pale ambapo malipo yatakua yamefanyika katika bashiri hiyo ama kama kuna sheria za ubashiri zitakazotumika katika mazingira haya bashiri hazitafutwa.

Kukubalika kwa Bashiri

Bashiri zote zitakazofanyika kwa odds zake kabla ya mechi kuanza zitakubaliwa hadi kufikia muda wa kuanza mechi hizo unaoonekana katika tovuti. Bashiri ambazo hazijawekwa katika sehemu ya michezo inayoendelea na zilizofanyika baada ya mechi kuanza na kwa bahati zikakubalika zitafutwa (Zitabatilishwa). Kama mechi hiyo itakua katika sehemu ya michezo inayoendelea na kama katika kisanduku kinachosema “Nakubaliana Na Mabadiliko Ya Odds” ama ‘’Nakubali Ongezoko La Odds Pekee” hapakuwekwa tiki, uchaguzi utakubalika kuendana na odds zilizopo wakati huo.

Mabadiliko ya Odds

Odds zote zitabadilika bila notisi/taarifa

Matokeo

Bashiri zote zilizoshinda zitalipwa kuendana na odds zilizokuwepo wakati wa kufanya ubashiri huo. Hii haijumuishi migogoro baada ya mchezo itakayoathiri mchezo huo. Vilevile Sheria yoyote ihusuyo kufutwa, kupangwa upya kwa ratiba ya mechi na kuahirishwa kwa mechi katika mazingira ya uwepo wa bashiri ambazo hazijafanyiwa malipo bashiri hizo zitabaki kuwa halali na zitalipwa kuendana na matokeo ya mwisho wa mechi ama yale ya muda wa ziada. Taarifa za mechi kama vile tarehe, muda wa kuanza zinazoonekana katika tovuti ni kwaajili ya muongozo tu. Tovuti haitawajibika kwa makosa yoyote katika taarifa hizo ama pia kwa marekebisho yatakayofanyika. Kwa mechi zitakazochezwa katika uwanja usio wa nyumbani kwa timu yoyote kati ya zinazochezwa timu itakayokua imeandikwa upande wa kushoto ndio timu ya nyumbani na ile ya kulia ndio ya ugenini.

Matokeo ya mechi.

(1X2)

Bashiri zitakazoshinda ni zile zitakazotabiri matokeo sahihi ya mechi husika.

Total Over / Under

Bashiri zitakazoshinda ni zile zitakazobashiri idadi ya magoli yatakayofungwa kama itakua ni juu au chini ya kiwango kitakachotolewa. Hii itajumuisha vipindi vya kusimamisha muda, majeruhi, muda wa nyongeza katika mchezo ila haitajumuisha muda wa ziada, penati wala magoli ya dhahabu.

Double Chance

Matokeo ya ubashiri utakaoshinda ni yale yatakayobashiri kwa usahihi kati ya machaguao ya: “Timu ya Nyumbani au ya Ugenini” kushinda, timu ya “Nyumbani kushinda au kutoka droo” na “Timu ya Ugenini kushinda ama kutoka droo”. Hii itajumuisha vipindi vya kusimamisha muda, majeruhi, muda wa nyongeza katika mchezo ila haitajumuisha muda wa ziada, penati wala magoli ya dhahabu.

Half time /Full time Match-Result

Bashiri za ushindi ni zile zitakazotabiri kwa usahihi matokeo ya kipindi cha kwanza cha mechi na matokeo yale ya mwisho wa mechi nzima. Hii itajumuisha vipindi vya kusimamisha muda, majeruhi, muda wa nyongeza katika mchezo ila haitajumuisha muda wa ziada, penati wala magoli ya dhahabu.

Score Prediction

Bashiri za ushindi ni zile zitakazotabiri kwa usahihi magoli katika mechi. Kama matokeo sahihi ya mwisho wa mechi hayakuchaguliwa, bashiri zote zitapoteza. Mfano, mechi ikiisha kwa magoli ya 6-1 ana hakuna ubashiri uliowekwa kufikia katika magoli hayo basi bashiri za makadirio yote zitakua zimepoteza. Hii itajumuisha vipindi vya kusimamisha muda, majeruhi, muda wa nyongeza katika mchezo ila haitajumuisha muda wa ziada, penati wala magoli ya dhahabu

Draw no Bet

Bashiri zitakazoshinda ni zile zitakazotabiri kwa usahihi mshindi wa mechi, kama mechi ikiisha kwa droo bashiri zote zitabatilishwa na pesa ya ubashiri itarudi kwa mteja. Hii itajumuisha vipindi vya kusimamisha muda, majeruhi, muda wa nyongeza katika mchezo ila haitajumuisha muda wa ziada, penati wala magoli ya dhahabu

First Half Result

Bashiri zitakazoshinda ni zile zitakazotabiri kwa usahihi mshindi wa kipindi cha kwanza cha mechi. Kama mechi itafutwa kabla kipindi cha kwanza kuisha bashiri zote zitakua batili.

First Goal Scoring Team

Bashiri zitakazoshinda ni zile zitakazotabiri kwa usahihi timu ya kwanza kufunga goli. Magoli ya kujifunga katika mechi hayatajumuishwa ama kuhesabika kama ni goli la kwanza kufungwa katika mechi. Hii itajumuisha vipindi vya kusimamisha muda, majeruhi, muda wa nyongeza katika mchezo ila haitajumuisha muda wa ziada, penati wala magoli ya dhahabu

Last Goal Scoring Team

Bashiri zitakazoshinda ni zile zitakazotabiri kwa usahihi timu ya mwisho kufunga goli. Magoli ya kujifunga katika mechi hayatajumuishwa ama kuhesabika kama ni goli la mwisho kufungwa katika mechi. Hii itajumuisha vipindi vya kusimamisha muda, majeruhi, muda wa nyongeza katika mchezo ila haitajumuisha muda wa ziada, penati wala magoli ya dhahabu

Total Goals

Bashiri zitakazoshinda ni zile zitakazotabiri kwa usahihi idadi ya magoli yatakayo fungwa katika mechi. Hii itajumuisha vipindi vya kusimamisha muda, majeruhi, muda wa nyongeza katika mchezo ila haitajumuisha muda wa ziada, penati wala magoli ya dhahabu.

Top Scored Half

Bashiri zitakazoshinda ni zile zitakazotabiri kwa usahihi katika kipindi kipi cha mchezo kutakua na magoli mengi zaidi yaliyofungwa na timu zote mbili.

Kick off Shot

Bashiri zitakazoshinda ni zile zitakazotabiri kwa usahihi timu itakayokua ya kwanza kugusa mpira ili kuanzisha mchezo.

Handicap

Bashiri zitakazoshinda zitabiri kwa usahihi mshindi wa mechi baada ya magoli ya handicap kuongezwa katika matokeo halisi ya mechi. Hii itajumuisha vipindi vya kusimamisha muda, majeruhi, muda wa nyongeza katika mchezo ila haitajumuisha muda wa ziada, penati wala magoli ya dhahabu.

Next Goal Scoring Team

Bashiri zitakazoshinda zitabiri kwa usahihi timu ipi itafunga goli linalofwata. Goli la kujifunga pia litahesabika.

Goal Scoring Team

Bashiri za ushindi zitabiri kwa usahihi kuwa chaguzi zilizofanyika zifunge walau goli moja katika mechi. Hii itajumuisha vipindi vya kusimamisha muda, majeruhi, muda wa nyongeza katika mchezo ila haitajumuisha muda wa ziada, penati wala magoli ya dhahabu.

Odd / Even Total

Bashiri za ushindi zitabiri kwa usahihi kama jumla ya magoli katika mechi itakua ni Witiri ama Shufwa, kama hakutakua na magoli katika mechi, itahesabika kuwa Shufwa. Hii itajumuisha vipindi vya kusimamisha muda, majeruhi, muda wa nyongeza katika mchezo ila haitajumuisha muda wa ziada, penati wala magoli ya dhahabu.

First Goal Scorer

Bashiri zitakazoshinda zitabiri mchezaji yupi atafunga goli la kwanza katika mechi. Bashiri zitakazoweka chaguzi katika mchezaji ambaye hatacheza zitabatilishwa na pesa ya ubashiri itarudishwa. Magoli ya kujifunga hayatahesabika katika ubashiri huu. Kama ubashiri utawekwa kwa mchezaji atakayeingia uwanjani baada ya goli kupatikana (Magoli ya kujifunga hayatahesabika) goli la kwanza litakua ni la mchezaji mwingine na hivyo ubashiri utabatilishwa. Kama kutakua na goli la kujifunga First Goal Scorer itaendea kama vile hakuna kilichotokea. Hii itajumuisha vipindi vya kusimamisha muda, majeruhi, muda wa nyongeza katika mchezo ila haitajumuisha muda wa ziada, penati wala magoli ya dhahabu.

Total Corner / First Half Corner / Second Half Corner

Ubashiri utakaoshinda ni ule utakaotabiri idadi halisi ya kona katika kipindi husika cha muda, aidha utabiri uwe wa namba halisi (mfano kona 7) ama kadirio (mfano la kona 10-12). Kona zilizotumika pekee ndizo zitahesabika. Hii itajumuisha vipindi vya kusimamisha muda, majeruhi, muda wa nyongeza katika mchezo ila haitajumuisha muda wa ziada, penati wala magoli ya dhahabu.

Total Card Penalties

Ubashiri utakaoshinda ni ule utakaotabiri kwa usahihi idadi sahihi ya pointi za kadi zitakazotolewa katika mechi. (Mfano pointi 35-40). Kadi ya njano inakuwa na pointi 10 na nyekundu ni pointi 25. Kiwango cha juu cha pointi mchezaji mmoja kupata ni pointi 35 (Pointi 25 kwa kadi nyekundu na 10 kwa kadi ya njano) Kama ubashiri utafanyika katika idadi ya kadi na sio pointi, basi kadi ya njano itahesabika kama 1 na nyekundu itahesabika kama 2, hivyo jumla ya kadi itakua ni 3. Kadi zitakazooneshwa kwa wachezaji ambao hawatakua uwanjani ama watu ambao hawahusiani na mchezo moja kwa moja hazitahesabika. Hii itajumuisha vipindi vya kusimamisha muda, majeruhi, muda wa nyongeza katika mchezo ila haitajumuisha muda wa ziada, penati wala magoli ya dhahabu.

Card bets;

Katika ubashiri wa kadi, Taratibu zifuatazo zitaamua kama kadi ilipotolewa ilikua batili ama ilikua halali:

Kadi zilizotolewa kwa wachezaji walio katika benchi na zile zilizotolewa baada ya dakika 90 za mchezo kukamilika (Baada ya filimbi ya mwisho wa mechi) zitakua ni batili.

Vilevile, kadi zilizotolewa kwa wachezaji kati ya kipindi cha kwanza na filimbi ya mwisho na kipindi cha pili zitakua halali.

First / Next Yellow Card / Red Car

Ubashiri utakaoshinda ni ule utakaotabiri kwa usahihi mchezaji aidha kwa mara ya kwanza au atakayefwatia kupewa kadi ya njano ama nyekundu. Mchezaji atatakiwa kupewa kadi mbili tu katika mchezo, hivyo mchezaji akishapewa kadi ya njano ikifwatiwa na nyekundu kadi nyingine zitakazofwata zitahesabika kama kadi moja tu. Endapo wachezaji wawili au zaidi watapewa kadi kwa kufwatana, mchezaji wa kwanza kupewa kadi ndiye atahesabika kuwa mchezaji anayefwata kupewa kadi. Hii itajumuisha vipindi vya kusimamisha muda, majeruhi, muda wa nyongeza katika mchezo ila haitajumuisha muda wa ziada, penati wala magoli ya dhahabu

Penalty Goal

Ubashiri utakaoshinda ni ule utakaotabiri kwa usahihi mchezaji kufunga goli la penati. Endapo Mlinda goli akiokoa penati hiyo ama endapo mpira utarudi katika mchezo kupitia kwenye nguzo ya juu au za pembeni ya goli (Hata kama mpiga penati hiyo atarudisha mpira na kufunga goli) goli hilo halitahesabika kama goli la penati. Kama penati itarudiwa bashiri zinazohusisha penati ya kwanza zitabatilishwa.

Player Goal Any Time

Ubashiri utakaoshinda ni ule utakaotabiri kwa usahihi mchezaji atakayefunga goli katika muda wowote katika mechi, magoli ya kujifunga hayatahesabiwa katika ubashiri huu. Mchezaji yoyote anahusika katika ubashiri huu. Hii itajumuisha vipindi vya kusimamisha muda, majeruhi, muda wa nyongeza katika mchezo ila haitajumuisha muda wa ziada, penati wala magoli ya dhahabu

Winning Any Half

Bashiri za ushindi zitabiri kwa usahihi kama timu iliyochaguliwa itashinda kipindi cha kwanza au cha pili cha mchezo ndani ya dakika 45 za muda kamili wa mchezo.

Winning Both Halves

Bashiri za ushindi zitabiri kwa usahihi kama timu iliyochaguliwa itashinda kipindi cha kwanza na cha pili cha mchezo ndani ya dakika 45 za muda kamili wa mchezo.

Team to score all goals

Bashiri za ushindi zitabiri kwa usahihi kama timu iliyochaguliwa itafunga magoli yote katika mechi na timu pinzani imalize mchezo bila kufunga goli kabisa. Goli la kujifunga katika ubashiri huu litahesabika. Vipindi vya kusimamisha muda, majeruhi, muda wa nyongeza katika mchezo vitajumuishwa, ila haitajumuisha muda wa ziada, penati wala magoli ya dhahabu

Scoring Both Halves

Bashiri za ushindi ni zile zitakazotabiri timu itakayofunga goli walau 1 katika vipindi vyote viwili vya mchezo katika muda kamili wa mchezo bila kuzingatia kama timu nyingine nayo itafunga kwenye goli lao.

First Half Total Over / Under

Bashiri zitakazoshinda ni zile zitakazotabiri kwa usahihi idadi ya magoli yatakayopatikana katika kipindi cha kwanza cha mchezo yawe juu au chini ya kiwango kitakachotolewa. (Dakika za nyongeza ya muamuzi zitajumuishwa pia)

First Half Score Prediction

Bashiri za ushindi zitabiri kwa usahihi idadi ya magoli yatakayopatikana katika kipindi cha kwanza. (Dakika za nyongeza ya muamuzi zitajumuishwa pia)

Handicap

Bashiri za Asian handicap zitakua katika mfumo huu:

Timu pendwa ama ile yenye kiwango cha juu zaidi ya nyingine kufikia idadi ya magoli iliyowekwa (Pale kiwango cha magoli kikiwa ni hasi (-) idadi hiyo ya magoli itapunguzwa kutoka katika magoli yatakayopatikana mwisho wa mechi. Ama ile timu dhaifu kupokea idadi Fulani ya magoli (Hupewa ongezeko la magoli kwenye mfumo huu wa handicap katika magoli yake ya mwisho wa mechi) Ubashiri huu unajumuisha pointi na namba za Handiap.

Handicap Value

Thamani ya Handicap itakua katika ubora wa timu mbili zinazoshindana na itatambuliwa kwa wingi wa magoli yatakayopatikana. Pale timu mbili zenye uwezo unaolingana zikishindana, Bashiri zake za ushindi zitapaswa kuchagua kwa usahihi timu itakayofunga magoli mengi zaidi. Kama mechi ikiisha kwa droo pesa za ubashiri zitaridishwa. Timu zenye uwezo usiofanana zinaposhindana, timu yenye uwezo zaidi itaipa timu pinzani goli au magoli ya handicap. Katika bashiri za Asian Handicap, magoli ya handicap hujulikana kama (“Balls”) “Mipira”.

First Half Asian Handicap

Sheria zote za kipindi cha kwanza za mchezo zitatumika, ila bashiri zitakamilika baada ya muda ya dakika 45 za mchezo kuisha (Dakika za nyongeza za muamuzi pia zitahesabika)

Second Half Result

Bila kuzingatia matokeo ya kipindi cha kwanza, bashiri za ushindi zitabiri kwa usahihi matokeo ya dakika 45 za kipindi cha pili cha mchezo. Katika ubashiri huu, kipindi cha pili kikianza, matokeo huhesabika kama ni 0-0 na tathmini hufanywa ipasavyo.

Second Half Score Prediction

Bila kuzingatia matokeo ya kipindi cha kwanza, bashiri za ushindi zitabiri kwa usahihi magoli halisi ya kipindi cha pili. Katika bashiri hizi, kipindi cha pili huhesabika kama ni 0-0 na tathmini hufanywa ipasavyo

Team to win rest of the game

Bashiri za ushindi zitabiri kikamilifu matokeo ya mwisho wa mchezo kuanzia dakika yoyote ya mchezo hadi dakika 90 zitakapokamilika. Ubashiri unapofanyika, bila kuzingatia magoli yaliyopatikana mechi huhesabika kama ni 0-0. Hapa kuna chaguzi tatu: Timu ya nyumbani kushinda sehemu ya mchezo iliyobaki, Timu ya ugenini kushinda sehemu ya mchezo iliyobaki na mechi kuisha kwa droo. Vipindi vya kusimamisha muda, majeruhi, muda wa nyongeza katika mchezo vitahesabika, ila haitajumuisha muda wa ziada, penati wala magoli ya dhahabu

First half – winner of rest of the game

Bashiri za ushindi zitabiri kikamilifu matokeo ya mwisho wakipindi cha kwanza kuanzia dakika yoyote ya mchezo hadi dakika 45 za kwanza zitakapokamilika. Ubashiri unapofanyika, bila kuzingatia magoli yaliyopatikana mechi huhesabika kama ni 0-0. Hapa kuna chaguzi tatu: Timu ya nyumbani kushinda katika kipindi cha kwanza, Timu ya ugenini kushinda sehemu ya mchezo iliyobali na Kipindi kuisha kwa droo. Vipindi vya kusimamisha muda, majeruhi, muda wa nyongeza katika mchezo vitajumuishwa, ila haitajumuisha muda wa ziada, penati wala magoli ya dhahabu.

Home Team Scores

Bashiri za ushindi zitabiri jumla ya magoli yatakayofungwa na timu ya nyumbani ama mnyambuliko wa magoli kwa timu hiyo katika muda kamili wa mechi. Hii itajumuisha vipindi vya kusimamisha muda, majeruhi, muda wa nyongeza katika mchezo, ila haitajumuisha muda wa ziada, penati wala magoli ya dhahabu.

Away Team Scores

Bashiri za ushindi zitabiri jumla ya magoli yatakayofungwa na timu ya ugenini ama mnyambuliko wa magoli kwa timu hiyo katika muda kamili wa mechi. Hii itajumuisha vipindi vya kusimamisha muda, majeruhi, muda wa nyongeza katika mchezo, ila haitajumuisha muda wa ziada, penati wala magoli ya dhahabu.

Goal Time

Bashiri za ushindi zitabiri kikamilifu muda sahihi litakapopatikana goli linalofwata. Kama hakutakua na magoli katika mechi na uchaguzi wa (Hakuna magoli Zaidi) “No more goals’’ haukufanyika bashiri hii itapoteza. Hii itajumuisha vipindi vya kusimamisha muda, majeruhi, muda wa nyongeza katika mchezo, ila haitajumuisha muda wa ziada, penati wala magoli ya dhahabu.

Next goal time - home team

Bashiri za ushindi zitabiri kikamilifu muda sahihi litakapopatikana goli linalofwata kwa timu ya nyumbani. Kama timu ya nyumbani haitapata magoli zaidi na uchaguzi wa (Hakuna magoli zaidi kwa timu ya Nyumbani) “Home team no more goals’’ haukufanyika bashiri hii itapoteza. Hii itajumuisha vipindi vya kusimamisha muda, majeruhi, muda wa nyongeza katika mchezo, ila haitajumuisha muda wa ziada, penati wala magoli ya dhahabu.

Next goal time - away team

Bashiri za ushindi zitabiri kikamilifu muda sahihi litakapopatikana goli linalofwata kwa timu ya ugenini. Kama timu ya ugenini haitapata magoli zaidi na uchaguzi wa (Hakuna magoli zaidi kwa timu ya Ugenini) “Away team no more goals’’ haukufanyika bashiri hii itapoteza. Hii itajumuisha vipindi vya kusimamisha muda, majeruhi, muda wa nyongeza katika mchezo, ila haitajumuisha muda wa ziada, penati wala magoli ya dhahabu.

Total Corner Shoot (corner) Over / Under

Bashiri za ushindi zitabiri kikamilifu idadi ya kona katika mechi kama itakua juu ama chini ya kiwango kilichowekwa. Hii itajumuisha vipindi vya kusimamisha muda, majeruhi, muda wa nyongeza katika mchezo, ila haitajumuisha muda wa ziada, penati wala magoli ya dhahabu.

First half – Team to score the next goal

Bashiri za ushindi zitabiri timu itakayofunga goli linalofwata katika kipindi cha kwanza cha mechi. Kama hakutakua na magoli zaidi katika mechi na uchaguzi wa (Hakuna magoli zaidi kwa kipindi cha kwanza) "First half no more goals’’ haukufanyika bashiri hii itapoteza.

Next round qualifying team

Bashiri za ushindi itabiri kikamilifu timu itakayofuzu kwenda mzunguko unaofwata.

Result Betting

Ubashiri utakaoshinda utabiri kikamilifu (1) mshindi wa mechi na (2) jinsi ushindi utakavyopatikana.

Chaguzi za aina hii ya ubashiri ni:

Timu ya Nyumbani ishinde mechi katika muda kamili wa mchezo (Dakika 90)

Timu ya Nyumbani ishinde mechi katika muda wa dakika za nyongeza katika mchezo

Timu ya Nyumbani ishinde mechi baada ya kupiga penati.

Timu ya Ugenini ishinde mechi katika muda kamili wa mchezo (Dakika 90)

Timu ya Ugenini ishinde mechi katika muda wa dakika za nyongeza katika mchezo

Timu ya Ugenini ishinde mechi baada ya kupiga penati.

Winner of the Match and Total Goals

Bashiri za ushindi zitabiri kwa usahihi (1) mshindi wa mechi na idadi ya magoli katika mechi (2) Kuendana na kuwango cha juu(Over) au chini (Under) kilichotolewa

Chaguzi za ubashiri huu ni:

Timu ya Nyumbani ishinde na ifunge magoli juu ya 2.5 katika mechi

Timu ya Nyumbani ishinde na ifunge magoli chini ya 2.5 katika mechi

Timu ya Ugenini ishinde na ifunge magoli juu ya 2.5 katika mechi

Timu ya Ugenini ishinde na ifunge magoli chini ya 2.5 katika mechi

Mechi iishe kwa droo na magoli yawe juu ya 2.5

Mechi iishe kwa droo na magoli yawe chini ya 2.5

Total goals

Ubashiri wa jumla kuu ya magoli yatakayopatikana katika mechi. Magoli yaliyopatikana katika muda kamili wa mechi pekee (Ikijumuisha dakika ya nyongeza za muamuzi) ndizo zitahesabika. Magoli yaliyopatikana katika muda wa ziada, penati na magoli ya dhahabu hayatahesabika.

First Half – Home team goals

Ubashiri wa idadi kamili ya magoli yatakayofungwa na timu ya Nyumbani katika kipindi cha kwanza cha mechi ama uchaguzi wa kipindi sahihi cha magoli kufungwa na timu ya Nyumbani katika kipindi cha kwanza cha mchezo. Magoli yaliyopatikana katika dakika ya nyongeza za muamuzi yatahesabika.

First Half – Away team goals

Ubashiri wa idadi kamili ya magoli yatakayofungwa na timu ya Ugenini katika kipindi cha kwanza cha mechi ama uchaguzi wa kipindi sahihi cha magoli kufungwa na timu ya Ugenini katika kipindi cha kwanza cha mchezo. Magoli yaliyopatikana katika dakika ya nyongeza za muamuzi yatahesabika.

First Half – Total Goals

Ubashiri wa idadi kamili ya magoli yatakayofungwa katika kipindi cha kwanza cha mechi. Magoli yaliyopatikana katika dakika ya nyongeza za muamuzi yatahesabika.

Home team – Total goals Over / Under

Ubashiri wa idadi kamili ya magoli yatakayofungwa na timu ya Nyumbani katika mechi ukizingatia kikomo cha idadi ya juu (Over) ama chini (Under) iliyotolewa. Magoli yaliyopatikana katika dakika ya nyongeza za muamuzi yatahesabika. Yale yaliyopatikana katika muda wa ziada, penati na magoli ya dhahabu yatakua ni batili.

Away team – Total goals Over / Under

Ubashiri wa idadi kamili ya magoli yatakayofungwa na timu ya Ugenini katika mechi ukizingatia kikomo cha idadi ya juu (Over) ama chini (Under) iliyotolewa. Magoli yaliyopatikana katika dakika ya nyongeza za muamuzi yatahesabika. Yale yaliyopatikana katika muda wa ziada, penati na magoli ya dhahabu yatakua ni batili.

Sheria za Mpira wa Kikapu

Bashiri zote zitakamilika baada ya muda kamili wa mchezo kuisha, Muda wa ziada hautahesabika hadi pale itakapoamuliwa tofauti. Muda wa ziada katika mechi za/hatua ya mtoano haitahesabika. Kama mechi haitaanza kwa muda ulioonekana (Muda wa Nyumbani) Bashiri zote zitabatilishwa na pesa itarudi. Bashiri za mechi zilizoahirishwa na zile zilizopangiwa ratiba mpya zisipokamilika ndani ya saa 24, zitabatilishwa na pesa itaridi.

Endapo kutakua na makosa katika muda wa kuanza mechi, hilo halitahesabika katika sheria hii. Kasoro tu katika bashiri ambazo baadhi ya matokeo yake yamekwishatokea katika mechi, bashiri zote zitabatilishwa na pesa itarudi. Katika ubashiri wa 2 way “Push rule” (Sheria ya Kutokea kwa droo katika mechi) Itatumika kama ifwatavyo:

Kipindi cha Kwanza: Bashiri zitakamilishwa kuendana na matokeo ya kipindi cha kwanza. Endapo mechi itafutwa kabla ya kipindi cha kwanza kuisha, bashiri zote zitabatilishwa na pesa itarudi. Endapo mechi Itafutwa kabla ya muda wa mechi kuisha katika kipindi cha pili, bashiri zote za kipindi cha kwanza zitabaki kuwa halali.

Kipindi cha Pili: Bashiri zitakamilishwa kuendana na matokeo ya kipindi cha pili.

1st/2nd/3rd/4th Quarter: (Robo ya 1/2/3/4 ya Mchezo)

Bashiri zitakamilishwa kuendana na matokeo ya robo husika. Robo husika itapaswa kuisha ili ubashiri wa robo hiyo uweze kukamilika. Endapo mchezo utakatizwa bashiri zake na za robo zinazofwata katika mchezo vitabatilishwa.

Half Time / Full Time:

Bashiri zitakamilika kuendana na matokeo ya mchezo katika kipindi cha kwanza na mwisho wa mechi. Muda wa ziada hautahesabika. Mfano uchaguzi wa “Home/Away”: Hapa ubashiri ni wa mshindi wa kipindi cha kwanza awe timu ya Nyumbani na Mshindi wa mechi nzima awe ni timu ya Ugenini.

Total 3 Way:

Bashiri utashinda baada ya moja ya timu kushinda mechi ndani ya muda kamili wa mechi. Mechi ikiisha kwa droo, Muda wa ziada hautahesabika.

Total 2 Way:

Bashiri Utashinda baada ya moja ya timu kushinda mechi ndani ya muda kamili wa mechi. Mechi ikiisha kwa droo, Muda wa ziada utahesabika.

Total (Including time):

Bashiri itashinda baada ya kuchagua kwa usahihi timu itakayoshinda, Muda wa ziada utahesabika pia

Total Over/Under:

Bashiri zitakamilika baada ya kutabiri kwa usahihi kama pointi zitakazopatikana kutoka timu zote mbili zitakua juu (Over) au chini (Under) ya kiwango kilichowekwa. Muda wa ziada hautahesabiwa hadi itakapoelezwa kinyume na hapo. Bashiri za Kipindi cha Kwanza na zile za Robo zitakamilika kuendana na matokeo ya vipindi hivyo. Muda wa ziada katika ubashiri huu hauhesabiwi.

Handicap:

Thamani ya handicap ina kokotolewa kutokana na tofauti ya idadi ya point kwa timu mbili zinazoshindana. Vipengele vya bashiri hizi zitaeleza endapo muda wa ziada utajumuishwa. Mfano handicap ya -11.5 ikitolewa kwa timu pendwa, inamaana timu hiyo itashinda ila kwa walau tofauti ya pointi 12 (Kama handicap iliyotolewa ni namba nzima, mfano -11) kama mechi ikiisha kwa droo bashiri zitabatilishwa na pesa itarudi. Kama handicap iliyotolewa kwa Robo au kipindi kimoja bashiri hii itakamilishwa kuendana na tofauti ya pointi katika Robo hiyo ama Kipindi hiko cha mchezo.

Odd / Even (Witiri/Shufwa):

Bashiri za ushindi zitatabiri kwa usahihi kama jumla ya pointi za timu zote zitakazopatikana katika mechi zitakua ni namba Witiri ama Shufwa. Muda wa ziada utahesabika. Kama ubashiri umefanyika kwa kipindi cha kwanza au cha pili, pia kama ni katika Robo yoyote, matokeo ya Kipindi husika ndio yatatumika katika ubashiri huu.

Draw no Bet:

Bashiri za ushindi zitatabiri kwa usahihi timu itakayoshinda mchezo. Bashiri itabatilishwana na pesa kurudishwa endapo mechi itaisha kwa droo. Muda wa ziada hautahesabiwa. Endapo ubashiri umefanyika katika robo yoyote, matokeo husika ya kipindi hicho ndio yatatumika.

Highest Scoring Quarter:

Bashiri za ushindi zitatabiri kwa usahihi robo itakayokua na pointi nyingi zaidi. Pointi hizi ni mjumuisho wa pointi za timu zote mbili kwa robo husika. Ikitokea droo, bashiri zilizochagua droo zitashinda. Muda wa ziada hautahesabiwa.

Will there be overtime? (Kutakua na muda wa Ziada?) :

Bashiri zitashinda endapo zitabashiri kwa usahihi kama mechi itahitaji muda wa ziada ama la.

Which Team will score the Xth point:

Bashiri zitashinda endapo zitatabiri kwa usahihi timu itakayofikisha kiasi tajwa cha pointi katika mechi (Jumla ya pointi kwa timu zote)

Which Team will arrive at the Xth score first:

Bashiri zitashinda endapo zitatabiri kwa usahihi timu itakayofikia kiasi tajwa cha pointi mapema zaidi ya timu pinzani.

Who wins the tip-off:

Bashiri zitashinda endapo zitatabiri kwa usahihi timu itakayopata mpira katika hatua ya tip-off ya mchezo. (Tip-off: Muamuzi anapoanzisha mchezo kwa kurusha juu mpira)

Winning Margin:

Utabiri katika timu itakayoshinda na kwa idadi sahihi ya pointi za ushindi zitakazopatikana. Muda wa ziada utahesabiwa.

Game Result Home / Away and Over/ Under:

Ubashiri katika mshindi wa mechi na jumla ya pointi katika mchezo huo kama zitakua juu (Over) au chini(Under) ya kiwango kilichowekwa. Kama mechi itaisha kwa droo, ubashiri utabatilishwa na pesa zitarudi. Muda wa ziada utahesabiwa.

Zingatia: Katika mechi za kufuzu/kombe kama mshindi wa mechi ya kwanza atafungwa katika mechi itakayofwata kwa idadi sawa ya point, mechi itakwenda muda wa ziada. Kama mechi itacheza katika muda wa ziada, matokeo halali yatakua yale ambayo yalifikiwa kabla ya kucheza muda wa ziada. Muda wa ziada utajumuishwa. Vilevile, endapo timu itashinda mechi ya kwanza na ya pili ikaisha kwa droo, kuendana na sheria mechi hii haitaendelea na muda wa ziada hautakuwepo. Katika hali kama hii sheria nyingine zitahusika.

To qualify:

Ubashiri katika timu itakayofuzu kwenda mzunguko unaofwata. Kama timu haitafuzu kabla ya mechi yenye ubashiri huu kuchezwa, ubashiri huu itafutwa.

Group Winner:

Ubashiri katika mshindi wa kundi husika. Ubashiri utakamilika baada ya nafasi ya timu husika kujulikana katika kundi hilo.

Championship:

Bashiri katika nafasi ya timu katika msimamo wa ligi husika. Ubashiri huu utahusisha pia mechi za mzunguko/mtoano. Bashiri zitakamilika kuendana na nafasi katika ligi. Bashiri zitakua halali hata kama timu zikibadili majina ama mji mechi zitakapochezwa.

Volleyball

Sheria za Volleyball

Katika tukio la mechi kuanza lakini haijakamilika, bashiri hurejeshwa (zitabatilishwa).

Katika tukio la mechi kutocheza kwa wakati uliotangazwa na haijakamilika kwa tarehe hiyo hiyo (Muda wa hapa Nyumbani), bashiri zote zitarejeshwa. Na mechi ambazo hazijaanza wakati uliotangazwa au ambazo hazijakamilika, ili bashiri zibaki kuwa halali mechi itahitaji kuchezwa ndani ya masaa 24 zijazo. Sheria hii haitahusisha bashiri zilizowekwa hapo awali pia haitahusisha tangazo lililokua na makosa katika tovuti.

Iwapo uwanja wa mechi utabadilishwa, bashiri zilizowekwa tayari zitabaki halali ilimradi timu ya nyumbani iliyotajwa kwenye orodha kabla ya mabadiliko inaendelea kuwa mwenyeji katika uwanja mpya uliotangazwa. Endapo timu ya nyumbani na ugenini zimebadilishwa, bashiri zote kulingana na mpangilio wa awali zitarejeshwa.

Katika mechi za awali bashiri zitakamilika kuendana na timu itakayofuzu ‘’Golden Set rule’’ na bashiri zinaweza kuwekwa katika seti hii pekee. Haitahusisha bashiri za aina nyingine (’Golden Set rule’- Timu kushinda seti nzima bila kufungwa kabisa, mfano 6-0)

In-play Betting:

Pesa ya ubashiri itarejeshwa ikiwa mechi haitakamilika. Malipo ya Ubashiri hulipwa baada ya kutathmini kulingana na aidha seti za mechi zimeshinda kabla au baada ya kuweka Ubashiri. Hata kama mechi haijakamilika bashiri zitabaki kuwa halali na zitakamilishwa hadi wakati huo wakati mchezo ulipomalizika. Ikiwa idadi ya seti inayohitajika haijafikiwa ama kuna mabadiliko, pesa za ubashiri zitarejeshwa.

Asian Handicap and Xth Period Asian Handicap:

Thamani Asian handicap imehesabiwa kulingana na tofauti ya alama zilizopatikana na timu hizo mbili kwenye mechi nzima. Kwa mfano, thamani ya -11.5 kwa timu yenye uwezo zaidi inaashiria kuwa bashiri zilizowekwa kwenye timu hii zinatabiri kwamba timu hii itafanikiwa kwa tofauti ya pointi 12. Ikiwa thamani imepewa kama namba nzima (kama vile -11), katika tukio la suluhu pesa za ubashiri zinarudishwa. Ikiwa thamani hii imepewa kwa seti fulani basi aina ya ubashiri huu itakamilishwa kuendana na tofauti ya pointi katika seti hiyo.

Over / Under Total Points:

Bashiri hufanyiwa malipo kwa kutabiri kwa usahihi ikiwa jumla ya pointi zilizo kwenye seti kwa timu zote zitakuwa juu (Over) au chini (Under) ya kikomo kilichowekwa. Ikiwa ubashiri utawekwa katika seti moja pekee, Pointi zitakazopatikana katika seti hiyo tu ndio zitahusika.

Which team will win the X point in the Xth set? :

Utabiri katika timu itakayofamikiwa kushinda pointi katika seti tajwa.

Which team will reach the X point in the Xth set?:

Bashiri zote hufanyiwa malipo kwa kutabiri kwa usahihi timu itakayoshinda pointi tajwa katika seti iliyoainishwa

Match Result (5 Sets):

Aina hii ya ubashiri itabiri matokeo ya pointi za seti mwishoni mwa mechi. (Kama vile: 3-0, 3-1). Bashiri zote zitabatilishwa na zitarejeshwa pesa ikiwa idadi lengwa ya seti haijakamilika au imebadilishwa.

Number of Set (5 sets):

Ubashiri utashinda kama itatabiri kwa usahihi idadi ya seti zitakazoipa ushindi timu itakayoshinda mwisho wa mechi.

(3 sets, 4 sets, 5 sets)

Odd / Even:

Bashiri hufanyiwa malipo kwa kutabiri kwa usahihi ikiwa pointi zilizopatikana katika kila seti kwa pamoja kwa timu zote mbili kama jumla yake itakua ni namba Witiri au Shufwa. Ikiwa ubashiri umefanywa kwenye seti mojawapo tu, jumla ya pointi katika seti hiyo pekee ndizo zitatumika.

1st/2nd/3rd/4th/5th set Winning Margin? :

Inamaanisha nini tofauti ya kushinda ni kwamba alama ngapi huzidi 25 kwa seti 4 za kwanza na zaidi ya 15 kwa seti ya 5 timu inayoshinda itashinda seti inayofaa. Kulingana na mara ngapi tofauti ya ushindi huu utazidi bashiri kutatulipwa ipasavyo.

Group Winner:

Bashiri hufanyiwa malipo kulingana na nafasi ya timu katika kundi mwisho wa mechi za mzinguko.

To qualify:

Ikiwa mojawapo ya timu haitafuzu kabla ya mechi, bashiri zote zitafutwa.

Championship:

Katika hali ambayo mashindano hayawezi kukamilika kwa sababu ya kutofuzu au kujitoa kwa timu, bashiri zote zitabaki kuwa halali. Bashiri pamoja na mechi za mzunguko/mtoano hufanyiwa malipo kulingana na msimamo wa ligi.

Sheria za Tenisi

Katika hali yoyote ya hali zifuatazo, Bashiri zote zitaendelea kuwa halali hadi mechi itakapoanza na kukamilishwa:

• Mabadiliko ya ratiba na / au siku ya mechi

• Mabadiliko ya Uwanja

• Mabadiliko ya eneo la uwanja (kutoka uwanja wa ndani kwenda nje au kinyume chake) ambapo mechi ilipangwa kuchezwa

• Mabadiliko ya uso wa uwanja kabla au wakati wa mechi

• Kuchelewesha kwa muda au tarehe katika kuanza kwa mechi au kuahirishwa kwa mechi.

Endapo mchezaji atashindwa kuendelea na mchezo, bashiri zote zitakuwa batili, isipokuwa kama matokeo ya ubashiri yamepatikana. Kwa mfano, kwenye mechi ya Seti 5 ikiwa Seti itaachiiwa kwa 1-1, basi bashiri kwenye alama ya Seti ya 3-0 na 0-3 itaamuliwa kama waliopotea. Bashiri zingine hurejeshwa. Bashiri zote zitakuwa batili ikiwa kabla ya kuanza kwa mechi mchezaji mwingine atatangazwa kucheza mahali pa mchezaji aliyepangwa.

A Tie- Break inahesabiwa kama mchezo (Game) mmoja. Katika mechi za wawili, ikiwa mechi itaendelea kwenye Seti ya 3 Tie-Break ya Seti ya mwisho huhesabiwa kama mchezo mmoja. Kwa mfano, mechi ambayo inamaliza 6-0 4-6 10-5 (1 0) inakadiriwa kuwa na alama 17.

Match Winner:

Bashiri hutabiri ni mchezaji gani atakayekuwa mshindi wa mechi.

Over /Under Total Games:

Bashiri zitalipwa kwa kutabiri ikiwa jumla ya michezo waliyoshinda na wachezaji wote itakuwa juu (Over) au Chini(Under) ya kikomo/kiwango tajwa. Tie-Break huhesabiwa kama mchezo 1. Mfano; jumla ya michezo inayomalizika 6-4 6-2 ni 16. Ikiwa Ubashiri unaruhusu kufanyika katika seti hiyo, ni jumla ya idadi ya michezo tu kwa seti hiyo itakayofanyiwa tathmini kwa madhumuni ya mchakato wa malipo.

Odd / Even Total Games:

Bashiri zinalipwa kwa kutabiri ikiwa jumla ya michezo waliyoshinda na wachezaji wote itakuwa ni namba Witiri au Shufwa. Tie-Break huhesabiwa kama mchezo 1. Ikiwa Ubashiri unaruhusu kufanyika katika seti hiyo, ni jumla ya idadi ya michezo tu kwa seti hiyo itakayopimwa kwa madhumuni ya mchakato wa malipo.

Match Result:

Bashiri zitalipwa kwa kutabiri idadi sahihi ya pointi za michezo iliyochezwa zaidi ya Seti 3 au Seti 5 katika mechi.

Total Sets:

Bashiri zitalipwa kwa kutabiri idadi halisi ya seti ambazo zitachezwa zaidi ya Seti 3 au Seti 5, idadi ya bashiri itaamuliwa.

Winner of the Xth Set:

Bashiri zitalipwa kwa kutabiri ni mchezaji gani atashinda seti iliyotajwa.

Winner of the Xth game of the Xth Set:

Bashiri zinalipwa kwa kutabiri kwa usahihi mshindi wa mchezo (Game) tajwa katika seti tajwa.

Winner of the Xth and Yth game of the Nth Set:

Bashiri zinalipwa kwa kutabiri ni mchezaji gani atashinda michezo (Games) tajwa ya seti tajwa.

Xth Game Score of the Xth Set:

Bashiri zinalipwa kwa kutabiri idadi ya pointi mchezaji ashinda zaidi ya mpinzani wake katika mchezo (Game) husika wa seti tajwa. Kwa mfano: "R. Federer pointi 30 kwenye Mchezo(Game) wa 7". Unapoweka ubashiri huu unabashiri kwamba, R. Federer atashinda kwa pointi 30 kwenye mchezo (Game) wa 7 dhidi ya mpinzani wake.

Championship: Inatosha ikiwa mchezaji aliyefanyiwa ubashiri ameshiriki kwenye mashindano tangu mzunguko wa kwanza. Bashiri zinalipwa kulingana na matokeo rasmi ya mwisho.

Handball

Sheria za Mpira wa Mikono

Bashiri zote hulipwa kulingana na alama za mwishoni wa mchezo, isipokuwa kama imeainishwa vinginevyo, muda wa ziada haujumuishwi. Muda wa zaidi katika mechi za mtoano au adhabu za penati hazijumuishwi. Ikiwa mechi haitaanza wakati uliotangazwa na ikitangazwa kuwa mechi haiwezi kumalizika kwa tarehe hiyo hiyo (Muda wa hapa Nyumbani), bashiri zote zitarudishwa.

Bashiri zitakuwa batili ikiwa mechi zilizoahirishwa au zilizosimamishwa hazijakamilika ndani ya masaa 24. Matangazo yasiyo sahihi ya kuanza kwa mechi yaliyotanganzwa kwenye wavuti hayahusiki katika sheria hii. Isipokuwa kwa bashiri ambapo masoko ya ubashiri yameshapatikana hapo awali, bashiri zote zitakuwa batili.

First Half / Second Half:

Bashiri hulipwa kulingana na matokeo ya nusu ya kwanza au nusu ya pili ya mchezo. Ikiwa mechi imefutwa kabla ya mwisho wa nusu ya kwanza, bashiri zote zitarejeshwa. Ikiwa mechi imefutwa kabla ya mwisho wa kipindi cha pili, bashiri za kipindi cha kwanza zitakua halali. Muda wa ziada haujumuishwi katika matokeo ya kipindi cha pili.

Total (Over / Under):

Bashiri zote hulipwa kwa kutabiri kwa usahihi ikiwa jumla ya magoli ya jumla yaliyofungwa na timu hizo mbili ni zaidi au chini ya idadi iliyotawa. Isipokuwa kama imeelezwa vinginevyo, muda wa ziada hautajumuishwa. Bashiri kwenye kipindi kimoja wapo hutambuliwa kulingana na matokeo ya mechi katika kipindi hicho.

Double Chance:

Double Chance inaruhusu mtu kuweka ubashiri kwenye matokeo mawili kati ya matatu ya mechi kwa bashiri moja. Kwa mfano, chaguo la 1 au X (au limeandikwa na jina la timu kama Jokerit Helsinki au Suluhu), ikiwa matokeo ni timu ya nyumbani ni kushinda au kusuluhu, bashiri zote kwenye chaguo hili zinashinda. Muda wa ziada hautajumuishwa. Ikiwa bashiri imewekwa kwa moja ya vipindi, inatumika tu kwa kipindi hicho maalum.

Handicap:

Thamani ya handicap huhesabiwa kulingana na tofauti katika magoli yaliyofungwa na timu hizo mbili kwa muda kamili wa mechi. Muda wa ziada utajumuishwa. Kwa mfano, thamani ya -11.5 kwa timu yenye uwezo zaidi inamaanisha kwamba bashiri zilizowekwa kwenye timu hii zinatabiri kwamba timu hii itashinda kwa tofauti ya alama 12. Ikiwa thamani iliyotajwa ni kama namba nzima (kama vile -11), katika hali ya suluhu pesa za ubashiri zinarudishwa. Ikiwa thamani hii imepewa kwa nusu fulani ya mchezo basi aina ya hiyo ya ubashiri hulipwa kulingana na tofauti ya magoli yaliyofungwa katika nusu hiyo.

Draw no Bet:

Bashiri hulipwa kwa kutabiri kwa usahihi ni timu gani itashinda mchezo. Bashiri hurejeshwa ikiwa mechi itaisha kwa suluhu. Nyongeza za muda hazijumuishwi. Ikiwa bashiri imetengenezwa katika nusu yoyote, itakuwa halali kwa kipindi hicho tu.

Half Time / Full Time:

Bashiri hulipwa kulingana na matokeo ya mchezo kwa kipindi cha kwanza na matokeo yake mwishoni mwa mechi. Muda wa ziada haujumuishwi. Kwa mfano: Ukichagua "Nyumbani / Ugenini" utakuwa umebashiri kwamba katika kipindi cha kwanza timu ya nyumbani itaongoza na mwisho wa mchezo timu ya ugenini itashinda.

Total Home/Away-Over/Under:

Bashiri zitalipwa kwa kutabiri kwa usahihi ikiwa magoli yaliyofungwa na timu iliyochaguliwa yatakuwa juu au chini ya kiwango kilichowekwa. Muda wa ziada haujumuishwi. Ikiwa bashiri zinaweza kufanyika katika kipindi kimojawapo tu, bashiri hulipwa tu kulingana na magoli yaliyofungwa katika kipindi hicho husika pekee

Goals Home / Away:

Bashiri hulipwa kwa kutabiri kwa usahihi ni magoli mangapi timu iliyochaguliwa itapata. Muda wa ziada haujumuishwi. Ikiwa bashiri zinaweza kufanyika katika kipindi kimojawapo tu, bashiri hulipwa tu kulingana na magoli yaliyofungwa katika kipindi hicho husika pekee

Odd / Even:

Bashiri hulipwa kwa kutabiri kwa usahihi ijumla ya magoli yaliyofikiwa mwishoni mechi na timu zote itakuwa ni Witiri au Shufwa. Isipokuwa imeainishwa vinginevyo, muda wa ziada hautajumuishwa. Bashiri hulipwa tu kulingana na magoli yaliyofungwa katika kipindi husika cha mechi.

First team to score the Xth goal:

Bashiri zitalipwa kwa kutabiri ni timu gani itakuwa ya kwanza kufunga idadi ya magoli yaliyotajwa katika kipindi kilichotajwa. Muda wa ziada hautajumuishwa.

First team to reach the Xth goal:

Bashiri hulipwa kwa kutabiri ni timu gani itakuwa ya kwanza kufikia idadi ya magoli iliyotajwa wakati wa mechi. Muda wa ziada hautajumuishwa.

Winning Margin:

Bashiri hulipwa kwa kutabiri tofauti ya magoli kati ya timu au kama mechi itaisha kwa sare. Muda wa ziada hujumuishwa.

Halftime/Fulltime 3 Way:

Bashiri hulipwa kwa kutabiri ni timu gani itashinda kipindi kimojawapo katika muda wa kawaida wa kipindi hicho tajwa au kama mechi itaisha kwa sare. Muda wa ziada hautajumuishwa.

Highest scoring Half:

Bashiri zitalipwa kwa kutabiri kipindi gani kitakuwa na magoli mengi zaidi. Muda wa ziada hautajumuishwa.

Total Home /Away:

Bashiri hulipwa kwa kutabiri kwa usahihi idadi ya magoli yatakayofungwa na timu itakayochaguliwa kuendana na kiwango cha juu au chini cha magoli kilichoainishwa. Muda wa ziada hautajumuishwa. Ikiwa bashiri zitakuwa wazi kwa nusu tajwa, bashiri hulipwa tu kulingana na magoli yaliyofungwa katika nusu tajwa ya mechi.

To qualify:

Ikiwa mojawapo ya timu haitafuzu kabla ya mechi, bashiri zote zitafutwa.

Group Winner:

Bashiri hulipwa kulingana na msimamo wa timu kikundi mwisho wa mechi za hatua ya makundi.

Championship:

Bashiri zinazohusisha mechi za Play Off; zinalipwa kulingana na msimamo wa ligi. Bashiri zitaendelea kutambulika hata kama timu zitabadilisha majina yao au Miji Uwanja ulipo.

Ice Hockey Rules

Sheria za mchezo wa Ice Hockey

Michezo yote lazima ianze kwa tarehe iliyopangwa (Muda wa ulipo uwanja) ili bashiri zitambulike. Bashiri zitaendelea kutambulika kwa mechi ambazo zimechelewa kuanza au baada ya kuanza mchezo ikiwa unachezwa ndani ya masaa 24. Masoko ya bashiri yaliyowekwa tayari na kutangazwa kwa tarehe isiyo sahihi kwenye wavuti hazitahusishwa kwenye sheria hii.

Ikiwa Uwanja wa mechi utabadilishwa, Bashiri ambazo tayari zimewekwa zibaki kuwa halali ikiwa timu ya nyumbani imesalia kuwa hivyo. Ikiwa timu ya nyumbani na ya ugenini kama ilivyopangwa awali inacheza kwenye uwanja wa timu ya ugenini, bashiri zitaendelea kuwa halal ikiwa timu iliyochaguliwa kuwa timu ya nyumbani itaendelea kuwa hivyo. Vinginevyo bashiri zitakuwa batili.

Isipokuwa kama imeelezwa vinginevyo, Bashiri zote zitalipwa kulingana na matokeo ya wakati wa kawaida, muda wa ziada na penati hazitajumuishwa.

3-Way

Hulipwa kulingana na matokeo mwishoni ya muda kamili wa mechi.

Match Winner:

Bashiri hulipwa wakati mojawapo ya timu hizo mbili itashinda au kumaliza kwa suluhu.

1st/2nd/3rd Period:

Bashiri zitalipwa tu kwa matokeo ya kipindi cha kwanza / pili / tatu. Ikiwa mechi haijaisha kabla ya kukamilika kwa vipindi vya kwanza / vya pili / vya tatu, bashiri zitakuwa batili. Mfano: Ikiwa mechi imekatizwa kabla ya mwisho wa kipindi cha tatu, bashiri zote za kipindi cha kwanza na cha pili itakuwa halali, Bashiri za kipindi cha tatu pekee zitakuwa batili.

Total (Over/ Under):

Baashiri zote zinalipwa kwa kutabiri ikiwa jumla ya magoli yaliyopatikana katika mchezo yatakuwa zaidi ya au chini ya idadi iliyotajwa. Isipokuwa imesemwa vinginevyo, muda wa ziada hautajumuishwa. Bashiri za vipindi hulipwa kulingana na matokeo katika kipindi husika cha mechi, na bashiri kama hizo hazijumuishi muda wa ziada.

Double Chance:

Double Chance inaruhusu mtu kuweka ubashiri kwenye matokeo mawili kati ya matatu ya mechi kwa bashiri moja. Kwa mfano, chaguo la 1 au X ikiwa matokeo ni nyumbani kushinda au kusuluhu, bashiri kwenye chaguo hili itashinda. Muda wa ziada hautajumuishwa. Ikiwa bashiri imewekwa kwa moja ya vipindi, inatumika tu kwa kipindi hicho maalum.

Draw no Bet:

Bashiri hulipwa kwa kutabiri kwa usahihi ni timu gani itashinda mchezo. Bashiri hurejeshwa ikiwa mechi itaisha kwa sare. Muda wa ziada hautajumuishwa. Bashiri za vipindi hulipwa kulingana na matokeo katika kipindi husika cha mechi.

Team to Win:

Mechi humalizika kwa ushindi wa moja ya timu hizo mbili. Muda wa ziada na Penati huhesabiwa. Ikiwa bashiri imefanyika kwa kipindi kimojawapo, ubashiri utakua ni wa kipindi hicho pekee.

Match Outcome (Overtime Included):

Bashiri hulipwa kwa kutabiri mshindi wa moja ya timu hizo mbili. Katika tukio ambalo mechi haikumalizika kwa wakati unaotambulika, muda wa ziada tu utajumuishwa, ila penati hazitajumuishwa.

First Period/ Full Time:

Aina hii ya ubashiri inatabiri ni yupi kati ya timu hizo mbili atakayeshinda mwishoni mwa kipindi cha 1 na cha mwisho wa mechi kwa pamoja. Muda wa ziada hautajumuishwa. Kwa mfano: Ukichagua "Nyumbani / Ugenini" utakuwa umebashiri kwamba katika kipindi cha kwanza timu ya nyumbani itaongoza na timu ya ugenini itashinda mchezo.

Total Home/ Away:

Bashiri huwekwa na kulipwa kulingana na magoli ya timu iliyotajwa yatakuwa juu au chini ya magoli yaliyotajwa. Muda wa ziada hautajumuishwa. Bashiri za vipindi hulipwa kulingana na matokeo ya timu iliyotajwa tu katika kipindi husika cha mechi.

Goals Home /Away:

Magoli yatakayofungwa na timu iliyotajwa yatakuwa juu au chini ya idadi ya magoli iliyotajwa. Muda wa ziada hautajumuishwa. Ikiwa bashiri imefanywa kwa kipindi kimojawapo, magoli ya timu kwa kipindi hicho tu yatahesabiwa.

Odd / Even:

Aina hii ya ubashiri inatabiri ikiwa idadi ya magoli yaliyofungwa kwenye mechi yatakuwa ni namba Witiri au Shufwa. Isipokuwa kama imeelezwa vinginevyo, muda wa ziada hautajumuishwa. Ikiwa bashiri imefanywa kwa kipindi kimojawapo, magoli ya kipindi hicho tu yatahesabiwa.

Both Teams to Score:

Bashiri hulipwa kulingana na utabiri ikiwa timu zote mbili zitaweza kupata magoli wakati wa muda kamili wa mechi. Muda wa ziada hautajumuishwa. Ikiwa bashiri imefanywa kwa kipindi kimojawapo, matokeo ya kipindi hicho tu yatahesabiwa.

Next Goal:

Bashiri hulipwa kwa kwa kutegemea utabiri wa timu gani itafunga goli linalofuata kuanzia wakati huo. Isipokuwa kama ikielezwa vinginevyo, muda wa ziada hautajumuishwa.

Who will win rest of the game?:

Bila kujali matokeo ya mechi yakoje kwa wakati huo, matokeo huanza 0:0 wakati ubadhiri unawekwa kutabiri nani atashinda au kusuluhu katika muda wa mechi uliobaki. Isipokuwa kama imeelezwa vinginevyo, muda wa ziada hautajumuishwa. Ikiwa bashiri imefanywa kwa kipindi kimojawapo, magoli ya timu kwa kipindi hicho tu yatahesabiwa.

Winning Margin:

Bashiri hulipwa kwa kuzingatia utabiri wa tofauti ya magoli ambayo timu atashinda au ikiwa watasuluhu. Muda wa ziada hautajumuishwa.

First to score / Last to score:

Bashiri hulipwa kulingana na utabiri wa timu gani itafunga goli la kwanza au la mwisho. Muda wa ziada hautajumuishwa. Ikiwa mechi itakatizwa baada ya goli la kwanza la mechi kufungwa basi bashiri zote za First to Score zitakua halali. Bashiri za First to Score zitarejeshwa. Katika hali ya mechi kusimamishwa bila goli lolote kufungwa, bashiri zilizowekwa First to Score/Last to Scorezitarudishwa. Ikiwa bashiri imefanywa kwa kipindi kimojawapo, ubashiri huo utakua halali kwa kipindi hicho tu cha mechi.

Period Most Goals:

Bashiri zitalipwa kwa kuzingatia utabiri wa kipindi ambacho jumla ya idadi ya magoli yatakuwa mengi zaidi au suluhu. Muda wa ziada hautajumuishwa.

Overtime:

Bashiri zitalipwa kwa kuzingatia utabiri ikiwa mechi itaendelea hadi muda wa ziada.

To qualify:

Iwapo timu itaondolewa kwenye mashindano kabla ya mechi, bashiri zote zinazohusiana na kufuzu na kushinda kombe zitarejeshwa.

Group Winner:

Bashiri hulipwa kulingana na msimamo wa mwisho katika kikundi.

Championship:

Bashiri zinazohusisha mechi za kucheza hulipwa kulingana na msimamo wa ligi. NHL pia inakubali bashiri kusimama hata kama timu zikibadilisha majina yao au Mji wa Uwanja.

Baseball

Sheria za Baseball

Katika hali ya mechi ambayo haijaanza wakati uliotangazwa na haijakamilika kwa tarehe hiyo hiyo (muda wa nyumbani), bashiri zote zitakuwa batili. Na kama mechi ambazo hazijaanza wakati uliotangazwa au ambazo hazijakamilika, ili bashiri ziendelee kuwa halali zinahitaji kuchezwa ndani ya saa 24 zijazo. Sheria hii haitahusisha masoko ya bashiri yaliyowekwa hapo awali na tangazo lisilo sahihi lililowekwa katika wavuti.

Isipokuwa kama imeainishwa vinginevyo, katika hali ambapo mashindano yanasimamishwa na kuchezwa siku iliyofuata, bashiri zote ambazo bado hazijalipwa hubatilishwa. Hii ni pamoja na matokeo ya mechi ambayo imesitishwa na mwamuzi.

Bashiri zote ni pamoja na Innings za ziada isipokuwa kama imeainishwa vinginevyo.

Ili ubashiri wa mshindi wa mechi uweze kuwa halali, lazima kuwe na angalau innings 5 za kucheza isipokuwa timu ya nyumbani inayoongoza baada ya innings 4½. Ikiwa mchezo umefutwa au umesimamishwa, upande wa kushinda unadhibitishwa na alama baada ya inning kamili ya mwisho, isipokuwa kama timu ya nyumbani itapata droo Tie, au itaongoza katika nusu ya chini ya inning, ambayo mshindi ataidhinishwa kwa matokeo yaliyopo wakati mchezo umesitishwa. Dau la ubashiri linarudishwa ikiwa timu ya nyumbani itapata droo na mchezo utasimamishwa.

Ili ubashiri uendelee kuwa halali, mchezo lazima uende angalau innings 9 kamili, au 8½ innings ikiwa timu ya nyumbani iko mbele kimatokeo.

Katika bashiri za aina ya 2-way, sheria za 'Push' zinatumika isipokuwa kama imeelezwa tofauti hapo chini.

Dau kwenye bashiri za mechi moja hurejeshwa. Bashiri za Multiples au Parlays uchaguzi huchukuliwa kama "non-runner "(Ubashiri hautakamilika/kutumwa)

Ikiwa Uwanja wa mechi umebadilishwa basi bashiri zilizowekwa tayari zitabaki kuwa halali endapo timu ya nyumbani bado imesalia kuwa hivyo. Ikiwa timu ya nyumbani na Ugenini zimebadilishwa basi bashiri zilizowekwa kulingana na orodha ya awali zitabatilishwa.

Katika nchi za Mashariki ya Mbali (kwa mfano, Japan, Korea Kusini), jumla ya muda, pamoja na Innings za ziada ni masaa 3.5. Ikiwa hakuna mshindi wa mechi baada ya Inning ya ziada mechi inaweza kutangazwa kuwa tie.

In Zingatia Timu iliyoonyeshwa katika nafasi ya kwanza kwenye wavuti ni timu ya nyumbani. Katika michezo ya baseball, timu ya ugenini ndiyo inaanza mchezo.

Match Result:

Bashiri hulipwa kulingana na utabiri wa timu gani itashinda mwisho wa innings 9 au 8½ innings ikiwa timu ya nyumbani iko mbele au kama mchezo utamalizika kwa Tie. Ikiwa bashiri zinajumuisha innings za ziada bashiri hizo zitakamilika, Inning ya ziada zitakua halali na mechi itakamilika mshindi atakapopatikana.

Run Line:

Kushinda / kupoteza hutambuliwa kwa idadi ya mbio zilizokusanywa na timu zote na kisha kulinganisha na mstari wa kukimbia uliopewa kabla ya kuanza kwa mchezo.

Run line -1.5:

Ikiwa timu yako itashinda mchezo kwa tofauti ya mbili au zaidi ubashiri wako umefanikiwa.

Run line +1.5:

Ikiwa timu yako itashinda mchezo au ikapoteza kwa tofauti moja ubashiri wako utashinda.

Over/ Under:

Inatabiri idadi ya jumla iliyopatikana katika mechi. Innings za ziada huhesabiwa.

Over 9.5:

Ikiwa kuna runs zaidi ya 9 kwenye mechi, ubashiri wako unashinda.

Under 9.5:

Ikiwa kuna runs chini ya 10 kwenye mechi, ubashiri wako unashinda.

Under 9:

Ikiwa kuna runs chini ya 9 kwenye mechi, ubashiri wako utashinda. Ikiwa kuna runs 9 kamili, dau la kubashiria linarudishwa.

Over 9:

Ikiwa kuna runs zaidi ya 9 kwenye mechi, ubashiri wako unashinda. Ikiwa kuna runs 9 kamili, dau la kubashiria linarudishwa.

1st Half bets:

Bashiri za Kipindi kwanza zitalipwa wakati nusu ya Innings 9 ambazo ni 4½ kukamilika.

Odd / Even:

Utabiri wa ikiwa jumla ya idadi ya runs kwenye mchezo itaongezeka hadi kuwa Witiri/Shufwa. Innings za ziada zinajumuishwa. Ili bashiri uendelee kuwa halali, mchezo lazima uende angalau innings 9 kamili, au innings 8½ ikiwa timu ya nyumbani iko mbele.

First / Last Home Run:

Hii humaanisha kwamba ni timu gani itafunga mzunguko wa kwanza /mwisho wa nyumbani. Katika hali ambayo mechi itaisha bila mzunguko wa nyumbani kufungwa basi bashiri zote kwenye mzunguko wa Kwanza / Mwisho zitarudishwa. Katika hali ya mechi kukatizwa baada ya mzunguko wa nyumbani kutofungwa basi bashiri zote za mzunguko wa kwanza zitakua halali, ila bashiri kwenye mzunguko wa mwisho zitakuwa batili. Ikiwa mechi itakatizwa bila mzunguko wa nyumbani haijafungwa basi bashiri zote kwenye mzunguko wa Kwanza / Mwisho zitakuwa batili.

Total Team Runs:

Jumla ya runs kwa Timu ni sawa na aina ya bashiri za Over/Uncer (Juu / Chini ya). Kushinda / kupoteza hutambuliwa kwa idadi ya runs zilizokusanywa na timu iliyotajwa. Innings za ziada zinajumuishwa. Ili bashiri iweze kuendelea kuwa halali, mchezo lazima uende angalau innings 9 kamili, au innings 8½ ikiwa timu ya nyumbani iko mbele.

First Team will make the Xth score:

Bashiri zitalipwa kwa kutabiri ni timu gani itafanya alama iliyopangwa hapo kwanza (jumla ya alama za timu zote). Innings za ziada zinajumuishwa.

First team to reach the Xth score:

Bashiri hulipwa kwa kutabiri ni timu gani itafikia alama iliyopangwa kwanza. Innings za ziada zinajumuishwa.

Extra Innings:

Ikiwa mechi haijakamilika katika Innings 9, Inning ya ziada itafanyika. Bashiri zitasuluhishwa ipasavyo.

Will there be an 18th semi-inning?:

Ikiwa timu ya nyumbani haiongozi mwishoni mwa inning ya 8½, basi innings 9 kamili lazima zikamilike. Ubashiri huu hulipwa kwa kutabiri ikiwa inning ya 9 kitakamilika au la.

Winning Margin:

Bashiri zote hulipwa kwa kutabiri tofauti za alama kati ya timu. Innings za ziada zinajumuishwa.

To qualify:

Iwapo timu itatoka kwenye mashindano kabla ya mechi, bashiri zote zitakuwa batili.

Championship:

Katika hali ambapo mashindano hayawezi kukamilika kwa sababu ya kutofuzu au kutolewa kwa timu, Bashiri zote ni halali. MLB pia inafanya bashiri iwe halali kwa timu zinazobadilisha majina yao au mabadiliko ya Mji wa Uwanja. Bashiri zinazohusisha mechi za Play Off hukamilika kulingana na msimamo wa mwisho wa ligi.

American football

Sheria za American Football

Michezo yote lazima ianze kwa tarehe iliyopangwa (Muda wa Nyumbani ambapo uwanja upo) kwa bashiri kuwa halali. Bashiri hurejeshwa ikiwa mechi hazijaisha au zilizoahirishwa hazijakamilika ndani ya masaa 24. Masoko ya bashiri yaliyowekwa tayari na tarehe isiyo sahihi kwenye wavuti hayatahusishwa kwa sheria hii.

Isipokuwa kama imeainishwa vinginevyo, Bashiri zote kwenye mchezo ni pamoja na matokeo ya muda wa ziada.

Katika bashiri za aina ya2-Way, "Push rule" inatumika kama ifuatavyo. (Hali ya kuwepo kwa droo)

• Dau kwenye bashiri za single hurejeshwa na katika multiples/parlays uchaguzi hautakubalika.

3-Way

Ubashiri utakamilika kuendana na matokeo ya mwisho wa mchezo

Ikiwa Uwanja wa mechi utabadilishwa, Bashiri ambazo tayari zimewekwa zinasimama ikiwa timu ya nyumbani bado imeteuliwa kama vile awali kwenye uwanja mpya. Ikiwa mpangilio wa awali wa timu ya nyumbani na Ugenini umebadilishwa, bashiri zilizowekwa katika mpangilio wa awali zitakuwa batili.

Utaratibu wa muda wa ziada kuendana na NCAA: Muda wa ziada wa Football kwa timu za “College” huanza kwenye mstari wa uwanja wa yadi 25 wa mpinzani na kupigwa kwa yadi 10 kwanza. Timu ya kushambulia itaendelea hadi alama itakapopatikana, kutoshindwa kutengeneza uwanja baada ya kushuka mara 4 kutasababisha mabadiliko au hadi watakapomiliki mpira. Muda wa ziada utaendelea hadi tie itakapovunjika na timu zote mbili ziwe na umiliki sawa wa mpira.

First Half:

Bashiri zote hulipwa kwa matokeo ya nusu ya kwanza tu. Ikiwa mechi imekatizwa kabla ya kipindi cha kwanza kukamilika, Bashiri zote zitakuwa batili. Ikiwa mechi imekatizwa wakati wa kipindi cha pili, Bashiri za nusu ya kwanza zitabaki kuwa halali.

Second Half:

Bashiri zote hulipwa kwa matokeo ya nusu ya pili tu.

1st/2nd/3rd/4th Quarter:

Bashiri hulipwa kulingana na matokeo ya mwisho ya robo husika. Ikiwa mchezo mzima haujakamilika, Bashiri kwenye robo zilizokamilishwa zitatambulika.

Halftime / Fulltime:

Bashiri zote mbili hulipwa kulingana na matokeo ya mchezo kwa nusu ya kwanza na matokeo ya mwishoni mwa mechi. Muda wa ziada hautajumuishwa. Kwa mfano: Ukichagua "Nyumbani / Ugenini" utakua umebashiri kwamba katika nusu ya kwanza timu ya nyumbani itaongoza na timu ya ugenini itashinda mchezo.

Match Winner:

Bashiri itabiri kwa usahihi ni mchezaji gani atakaye mshindi wa mechi. Muda wa ziada hujumuishwa.

Total Over /Under:

Bashiri hulipwa kwa kutabiri ikiwa alama zilizokusanywa na timu zote mbili zitakuwa juu au chini ya alama iliyotajwa. Muda wa ziada huhesabiwa katika aina ya bashiri za Jumla. Bashiri za vipindi na Robo hulipwa kulingana na alama zilizopatikana katika vipindi husika.

Odd / Even:

Bashiri hulipwa kwa kutabiri ikiwa jumla ya alama ziliyopatikana na timu zote ni namba Witiri au Shufwa. Muda wa ziada hujumuishwa. Ikiwa bashiri utaruhusu tu kwa kipindi cha Kwanza, cha Pili au kwa robo yoyote, Bashiri hizi zitakamilika kulingana na alama zilizopatikana katika vipindi husika.

Next Score (Team):

Bashiri za kushinda lazima zitabiri kwa usahihi ni timu gani itafunga goli linalofuata. Ikiwa bashiri ina chaguo la nusu ya kwanza basi bashiri ni halali kwa nusu hiyo tu. Muda wa ziada hujumuishwa.

Next Score (Goal Type):

Bashiri za kushinda lazima zitabiri kwa usahihi jinsi goli linalofuata kwenye mechi itatokea. (Chaguzi ni pamoja na: Touchdown, Field Goal, Safety Goal au No Goal). Ikiwa bashiri ina chaguo la nusu ya kwanza basi bashiri ni halali kwa nusu hiyo tu.

Total Team Points:

Bashiri za ushindi zitakamilika kwa kutabiri kwa usahihi alama zilizokusanywa na timu iliyotajwa. Muda wa ziada hujumuishwa. Ikiwa bashiri itakuwa wazi tu kwa kipindi cha Kwanza / Pili au kwa robo yoyote, bashiri hizi zinatatuliwa kulingana na alama zilizopatikana katika vipindi husika. Katika nusu ya pili na robo ya nne, muda wa ziada haitajumuishwa.

Draw no Bet:

Bashiri hulipwa kwa kutabiri kwa usahihi ni timu gani itashinda mchezo. Bashiri hurejeshwa ikiwa mechi itaisha kwa sare. Muda wa ziada haujumuishwi.

To qualify:

Iwapo timu itatoka kwenye mashindano kabla ya mechi, bashiri zote zitakuwa batili.

Overtime:

Bashiri hulipwa kwa kuzingatia utabiri ikiwa mechi itaendelea hadi muda wa ziada.

Team to score the Xth point:

Bashiri itakamilika kwa kutabiri kwa usahihi ni timu gani ya kwanza itafikia alama iliyotajwa katika mechi. Muda wa ziada hujumuishwa.

Winner of the Xth quarter:

Bashiri itakamilika kwa kutabiri kwa usahihi ni timu gani itafikia alama iliyotajwa katika robo husika.

Winning Margin:

Bashiri itakamilika kwa kutabiri timu itakayoshinda na hasa kwa pointi ngapi timu hii itashinda. Muda wa ziada hujumuishwa.

Highest Scoring Half:

Bashiri itakamilika kwa kutabiri kwa usahihi katika Nusu ipi ya mchezo pointi za timu zote mbili zitakuwa nyingi zaidi. Muda wa ziada hautajumuishwa.

Highest Scoring Quarter:

Bashiri hulipwa kwa kutabiri kwa usahihi ni Robo ipi ya mchezo pointi za timu zote mbili zitakuwa nyingi zaidi. Muda wa ziada hautajumuishwa.

Double Chance:

A double chance inaruhusu mtu kuweka bashiri wa aina mbili kati ya matokeo ya aina tatu yanayowezekana kutokua katika mechi kwa bashiri moja. Kwa mfano, chaguo la 1 au X (au limeandikwa na jina la timu kama vile Denver Broncos au Suluhu) ikiwa matokeo ni Timu ya nyumbani kushinda au kusuluhu, bashiri kwenye chaguo hili husinda. Muda wa ziada hautajumuishwa

Handicap:

Thamani ya handicap imehesabiwa kwa kuzingatia tofauti katika magoli yaliyofungwa na timu hizo mbili kwa muda wa mechi. Muda wa ziada hujumuishwa. Kwa mfano, thamani ya -11.5 kwa timu yenye nguvu inamaanisha kwamba bashiri zilizowekwa kwenye timu hii zinatabiri kwamba timu hii itafanikiwa na tofauti ya alama 12. Ikiwa thamani imepewa kama nambari (kama vile -11), katika hali ya sare dau la kubashiria hurejeshwa. Ikiwa thamani hii imepewa kwa nusu fulani basi aina ya ubashiri huo hulipwa kulingana na tofauti katika magoli yaliyofungwa katika nusu hiyo.

To qualify:

Iwapo timu itatoka kwenye mashindano kabla ya mechi, bashiri zote zinazohusiana na kufuzu na bashiri za kushinda kombe zitabatilishwa.

Group Winner:

Bashiri hulipwa kulingana na msimamo wa mwisho wa kikundi.

Championship:

Bashiri zinazohusu mechi za Play Off hulipwa kulingana na msimamo wa mwisho wa ligi. NFL na NCAA zote zinakubali bashiri hata kama timu zikibadilisha majina yao au Miji ya Uwanja.

Rugby Rules

Ligi ya Rugby /Rugby Union

Bashiri zote hulipwa kwa alama mwishoni mwa muda wa mechi, muda wa ziada hauhusishwi isipokuwa kama imeainishwa vinginevyo. Michezo yote lazima ianze kwa tarehe iliyopangwa (muda wa Uwanjani) kwa bashiri kutambuliwa. Bashiri hurejeshwa ikiwa mechi zilizoachwa au zilizoahirishwa hazijakamilika ndani ya masaa 24.

Masoko ya bashiri yaliyowekwa tayari na kuwekwa kwa tarehe isiyo sahihi kwenye wavuti hayahusiki katika sheria hii. Isipokuwa bashiri kwenye masoko yaliyokubaliwa hapo awali, bashiri zote zitarejeshwa. Ikiwa Uwanja wa mechi umebadilishwa bashiri ambazo tayari zimewekwa zitabaki halali tu ikiwa timu ya nyumbani iliyotajwa awali kabla ya mabadiliko inaendelea kuwa hivyo katika Uwanja mpya uliotangazwa. Ikiwa timu ya nyumbani na Ugenini kwa mechi husika imebadilishwa, basi bashiri zilizowekwa hapo awali zitakuwa batili.

First Half/ Second Half:

Bashiri za kushinda lazima kutabiri matokeo ya mechi mwishoni mwa nusu ya kwanza au mwisho wa nusu ya pili. Ikiwa mechi imefutwa kabla ya nusu ya kwanza kumalizika, bashiri zote zitakuwa batili. Ikiwa mechi imefutwa katika nusu ya pili, bashiri zote za kwanza zitakuwa halali. Matokeo ya nusu ya pili hayajumuishwi muda wa ziada.

Total (Over/ Under):

Bashiri zote hulipwa kwa kutabiri ikiwa magoli yaliyopatikana katika mchezo huo na timu zote ni juu au chini ya matokeo yaliyotajwa. Isipokuwa kama imeelezwa vinginevyo, muda wa ziada hautajumuishwa. Bashiri hulipwa kulingana na matokeo katika nusu husika ya mechi.

Handicap:

Thamani ya handicap huhesabiwa kwa tofauti ya magoli yaliyofungwa na timu hizo mbili kwa muda wa mechi. Muda wa ziada hujumishwa. Kwa mfano, thamani ya -11.5 kwa timu yenye nguvu inamaanisha kwamba bashiri zilizowekwa kwenye timu hii zinatabiri kwamba timu hii itashinda na angalau alama 12. Ikiwa thamani imepewa kama nambari (kama -1), katika hali ya kusukuhu dau la kubashiria hurejeshwa. Ikiwa thamani hii imepewa kwa nusu fulani basi aina ya ubashiri huo hulipwa kulingana na tofauti katika magoli yaliyofungwa katika nusu hiyo.

First Half/ Full Time:

Aina hii ya ubashiri inatabiri ni yupi kati ya timu hizo mbili atashinda mwisho wa nusu ya 1 na muda kamili wa mechi pamoja. Muda wa ziada hautajumuishwa. Kwa mfano: Ukichagua "Nyumbani / Ugenini" utakuwa umebashiri kwamba katika kipindi cha kwanza timu ya nyumbani itaongoza na timu ya Ugenini itashinda mchezo wote.

Odd / Even:

Aina hii ya ubashiri inatabiri ikiwa idadi ya jumla ya magoli yaliyofungwa kwenye mechi yatakua ni Witiri au Shufwa. Isipokuwa kama imeelezwa vinginevyo, muda wa ziada hautajumuishwa. Ikiwa ubashiri umefanywa kwa nusu yoyote maalum, magoli tu ya timu iliyotajwa katika nusu husika ya mechi yatahesabiwa.

Half with Most Goals:

Bashiri hulipwa kulingana na utabiri wa nusu ambayo jumla ya magoli yaliyofungwa na timu zote yatakuwa mengi zaidi au suluhu. Muda wa ziada hautajumuishwa.

Winning Margin:

Bashiri hulipwa kwa kutabiri tofauti ya magoli kati ya timu au kutabiri kama timu zitakuwa na sare. Muda wa ziada hautajumuishwa.

To qualify:

Iwapo timu itatoka kwenye mashindano kabla ya mechi, bashiri zote zinazohusu kufuzu na kushinda kombe hilo zitakuwa batili.

Group Winner:

Bashiri hulipwa kulingana na msimamo wa mwisho wa kikundi.

Championship:

Bashiri zinazohusisha mechi za kucheza hukamilika kulingana na msimamo wa mwisho wa ligi.

Sheria za Motorsports

Championship:

Bashiri hulipwa kulingana na jumla ya alama zilizotangazwa mara baada ya mbio za mwisho za Msimu na shirika rasmi na hazitaathiriwa na pingamizi lolote linalofuata. Kushiriki kwenye mbio za msimu inatosha kwa dereva au timu yoyote kushiriki.

Race Winner:

Kwasababu tu dereva ameshiriki kwenye mafunzo au raundi za kufuzu inatosha kufanya ubashiri kuwa halali.

Head to Head:

Aina ya ubashiri ambapo madereva wawili huunganishwa kwa malengo ya kushindanisha, nani kati yao atamaliza katika nafasi ya juu katika mbio tajwa. Madereva wote lazima waanze mbio. Ikiwa mmoja wa madereva hatanza mbio, bashiri hurejeshwa kama batili. Hata kama madereva wote wawili wako nje ya mbio kabla ya kumaliza laps bashiri bado zinatambulika. Katika hali hii dereva anayekamilisha laps nyingi atachukuliwa mshindi.

Bashiri haitaathiriwa ikiwa idadi ya mizunguko au laps zinazomalizika zitabadilishwa kulingana na hali ya mbio. Matokeo yatatambuliwa muda wa uwasilishaji wa mwisho katika podium. Itahusisha bashiri zote kwamba adhabu inayofuata haitabadilisha matokeo ya bashiri zilizotangazwa hapo awali.

Sheria za Snooker

Katika hali ya mchezaji kuanza mchezo lakini hawezi kumaliza, bashiri ambazo hazijakamilika hadi wakati huo zitarudishwa kama batili. Katika mechi za wachezaji wawili ikiwa mchezaji mmoja amebadilishwa kabla ya mechi, bashiri kwenye mechi hiyo hurejeshwa kama batili.

Match winner:

Ubashiri unawekwa kwa mchezaji ambaye atashinda mechi.

Championship:

Mchezaji anayejiunga na raundi ya kufuzu hufanya ubashiri kuwa halali. Bashiri hukamilika kulingana na matangazo rasmi ya matokeo ya mashindano au ubingwa katika msimu.

Dart Rules

Katika hali ya mchezaji kuanza mchezo lakini hawezi kumaliza, bashiri ambazo hazijakamilika hadi wakati huo zitarudishwa kama batili. Katika mechi mbili za mchezaji ikiwa mchezaji amebadilishwa kabla ya mechi, bashiri kwenye mechi hiyo hurejeshwa kama batili.

Match winner:

Ubashiri unawekwa kwa mchezaji ambaye atashinda mechi.

Championship:

Mchezaji anayejiunga na raundi ya kufuzu hufanya ubashiri kuwa halali. Bashiri hulipwa kulingana na matangazo rasmi ya matokeo ya mashindano au ubingwa katika msimu.

Bicycle Rules

Wanariadha au timu zimeshiriki kwenye mashindano hutosha kwa ubashiri kuwa halali. Katika hali ambayo mwanariadha au timu hazijashiriki katika mashindano au hafla yoyote, bashiri husika hurejeshwa kama batili. Bashiri zinabaki halali hata kama washiriki wataachana na mchezo au stages ndani ya mbio zimesitishwa.

Stage Bets:

Hata kama hatua hazijamalizika, matokeo ya mwisho ya kuwasili katika podium ambayo yatatangazwa rasmi yatakuwa halali.

Championship:

Matokeo ya mwisho ya podium yaliyotangazwa kutoka kwa shirika rasmi ni halali.

Sheria za Mchezo wa Futsal

Ili bashiri ziendelee kuwa halali, mchezo utapaswa kuchezwa katika tarehe ile iliyoainishwa. Endapo mechi haitaanza kuendana na muda uliotangazwa, ama kutokamilika katika tarehe hiyo (Tarehe/muda wa hapa nyumbani) bashiri zote zitaendelea kuwa halali kama zitachezwa ndani ya saa 24 zitakazofwata. Sheria hii haitahusisha chaguzi katika ubashiri ambazo zimeshatokea katika mechi. Makosa katika kuonyesha tarehe za mechi katika wavuti hayatajumuishwa.

Endapo uwanja wa mchezo utabadilishwa, bashiri zilizofanyika zitaendelea kuwa halali kama Timu ya Nyumbani itaendelea kuwa iliyopo. Kama timu ya nyumbani na ya ugenini zitabadilishwa, bashiri zilizowekwa kuendana na mpangilio wa awali zitabatilishwa.

Bashiri zote zitakamilika kuendana na matokeo ya muda kamili wa mechi bila kuhesabu muda wa ziada na penati, hadi pale ambapo sheria itakayoelekeza tofauti na hilo.

3-Way: Bashiri hizi zitakamilika kuendana na matokeo ya muda kamili wa mchezo.

Match Winner:

Ubashiri wa mshindi wa mechi kama atakua ni yule atakayeshinda mechi ama kama itatoka droo.

Total Over/Under:

Bashiri zitabiri kwa usahihi kama magoli yatakayopatikana yatakua juu (Over) au chini (Under) ya kikomo kilichowekwa. Muda wa ziada hautahesabika ama hadi pale ambapo sheria itakayoelekeza tofauti. Bashiri katika kipindi husika zitakamilika kuendana na matokeo ya kipindi hicho husika na katika ubashiri wa aina hii haitakua halali.

Draw no Bet:

Bashiri za ushindi zitatabiri kwa usahihi timu itakayoshinda mchezo. Bashiri itabatilishwana na pesa kurudishwa endapo mechi itaisha kwa droo. Muda wa ziada hautahesabiwa. Endapo ubashiri umefanyika katika kipindi kimojawapo chochote, matokeo husika ya kipindi hicho pekee ndio yatatumika.

First Half / Second Half:

Bashiri zitakamilika kuendana na matokeo ya kipindi cha kwanza au cha pili pekee. Endapo mechi itasitishwa kabla ya kindi cha kwanza kuisha bashiri zote zitabatilishwa na pesa itarudi, na kama mechi ikisitishwa kabla ya kipindi cha pili kuisha bashiri zote za kipindi cha kwanza zitabaki kuwa halali. Muda wa ziada hautajumuishwa katika matokeo ya kipindi cha pili.

Correct Score:

Bashiri zitabiri kwa usahihi matokeo halisi ya mechi. Muda wa ziada hautajumuishwa.

Team to win rest of the match:

Bashiri zitabiri kwa usahihi matokeo ya mechi kuanzia muda wowote wa mechi hadi mchezo utakapo kamilika. Endapo ubashiri utafanyika kwa kipindi cha kwanza, matokeo ya kipindi hicho pekee ndiyo yatatumika.

Next Goal:

Bashiri za ushindi zitabiri timu itakayofunga goli litakalofwata bila kuzingatia kama magoli zaidi yatapatikana ama la. Endapo ubashiri huu utafanyika kwa kipindi cha kwanza, matokeo ya kipindi cha kwanza pekee yatahusika.

Goal / No Goal:

Ubashiri unaowekwa katika timu mbili endapo zitafungana ama hazitafungana magoli wakati wa mchezo

Odd / Even:

Bashiri za ushindi zitabiri kwa usahihi kama jumla ya magoli katika mechi itakua ni Witiri ama Shufwa. Muda wa ziada hautahesabika ama hadi pale ambapo sheria itakayoelekeza tofauti. Endapo ubashiri huu utafanyika kwa kipindi cha kimojawapo, matokeo ya kipindi cha hicho pekee yatahusika.

Goals Home / Away:

Bashiri zitabiri matokeo halisi ya timu ya nyumbani ama yale ya timu ya ugenini.

To qualify:

Ubashiri katika timu itakayofuzu kwenda mzunguko unaofwata. Kama timu haitafuzu kabla ya mechi yenye ubashiri huu kuchezwa, ubashiri huu itafutwa.

Group Winner:

Ubashiri katika mshindi wa kundi husika. Ubashiri utakamilika baada ya nafasi ya timu husika kujulikana katika kundi hilo.

Championship:

Bashiri zitakamilishwa baada ya mechi za mzunguko kukamilika kuendana na nafasi husika mwisho wa ligi.

Sheria za Badminton

Bashiri za mechi ambazo hazijakamilika na zile zilizoahirishwa zitabatilishwa na pesa itaridi endapo hazitakamilika ndani ya saa 48 tangu muda uliopangwa awali. Endapo mchezaji aliyepangwa kucheza atabadilishwa kabda mechi haijaanza, bashiri hizo zibatilishwa na pesa ya ubashiri itarudi.

Championship:

Matokeo yatakayo tangazwa na afisa husika ndio yatatumika.

Match Winner:

Ubashiri katika mshindi wa mechi.

European handicap

Katika European handicap, timu dhaifu inapewa faida ya (Ma)goli katika mechi, vilevile kunakua na vipengele vitatu vya matokeo. Katika ubashiri huu muda wa ziada hautajumuishwa ama hadi itakapoelezwa tofauti na hapo.

Ifuatayo ni mfano wa maelezo ya jinsi ubashiri utakavyo kamilika, Timu ya Nyumbani ni B.München na ya Ugenini ni B.Dortmund

Ambapo goli +1 limetolewa kama handicap

B. München (-1): Bashiri itakamilika B. München ikishinda kwa angalau tofauti ya magoli 2. (2-0, 3-1,4-2,3-0,4-0 n.k.)

Droo / B.Dortmund (+1): Kutokana na faida ya goli 1 alilopewa B.Dortmund, kama B.München akifunga goli 1 na kushinda mechi matokeo yatakua ni droo na bashiri zenye tofauti ya goli moja pekee ndio zitashinda (1-0, 2-1,3-2,4-3 n.k.)

B.Dortmund (+1): Bashiri itashinda endapo B.Dortmund itamaliza kwa droo au itashinda mechi (0-0,1-1,2-2 au 0-1,1-2 n.k)

Ambapo goli +2 zimetolewa kama handicap

B. München (-2): Bashiri itakamilika B. München ikishinda kwa angalau tofauti ya magoli 3 (3-0, 4-1,5-2,4-0,5-0 n.k)

Droo / B.Dortmund (+2): Kutokana na faida ya magoli 2 alilopewa B.Dortmund, kama B.München akifunga magoli 2 na kushinda mechi matokeo yatakua ni droo na bashiri zenye tofauti ya magoli mawili pekee ndio zitashinda (2-0, 3-1, 4-2, 5-3, n.k.)

B.Dortmund (+2): Bashiri itashinda endapo B.Dortmund atapoteza mechi, atamaliza kwa droo au itashinda mechi kwa tofauti ya goli 1 (1-0,2-1,3-2,0-0,1-1,2-2 na 0-1,1-2 n.k)

Ambapo goli +3 zimetolewa kama handicap

B. München (-3): Bashiri itakamilika B. München ikishinda kwa angalau tofauti ya magoli 4. (4-0,5-1,6-2,5-0,6-0 n.k)

Draw / B.Dortmund (+3): Kutokana na faida ya magoli 3 alilopewa B.Dortmund, kama B.München akifunga magoli 3 na kushinda mechi matokeo yatakua ni droo na bashiri zenye tofauti ya magoli matatu pekee ndio zitashinda (3-0, 4-1, 5-2, 6-3, n.k)

B.Dortmund (+3): Bashiri itashinda endapo B.Dortmund atapoteza mechi, atamaliza kwa droo au itashinda mechi kwa magoli 2 au pungufu (2-0,3-1,4-2,1-0,2-1, 3-2,0-0,1-1,2-2 na 0-1,1-2 n.k.)